++385 91 523 00 35 zpongrac@cnc-project.hr

CNC STROJEVI ZA PLAZMA I PLINSKO REZANJE

FlameCUT rezačice rezultat su trajnog istraživanja i razvoja najnovijih tehnologija, te implementacije i integracije u jednu cjelinu vrhunske opreme za automatizaciju rezanja. Našu proizvodnju prate najeminentniji svjetski proizvođači izvora, opreme i softvera, kao što su “Hypertherm”, “Haris” “Lantek”.

 

Proizvodnja cnc strojeva za rezanje plazmom i plinom

Upotrebom FlameCut serije CNC rezačica plinom i plazmom, ostvaruje se tehnološki najekonomičniji procesi rezanja metala u pogledu brzine, preciznosti i cijene reza. Zahvaljujući sofisticiranom softveru “Lantek” i upravljačkoj jedinici, rukovanje je veoma jednostavno, a krojne liste se mogu uvoziti iz svih standardnih CAD programa. Ova serija opremljena automatskom kalibracijom visine glave prilikom rezanja , čime se eliminira problem neravnih ploča.

 

 

OSNOVNA KONFIGURACIJA :


-Radni stol sa pripadajućom upravljačkom jedinicom,
-Nosač plasme (jedna glava),
-Priprema za ventilaciju sa odsisnim komorama sa pneumatskim
klapnama,
-Sistem za naponsku kontrolu plazminog luka,
-SheetCAM softver za pripremu putanje.

OPCIJE I DODACI

 

OPCIJA I Lantek Expert softver za naprednu optimizaciju
OPCIJA II Hladni sušač zraka
OPCIJA III Sistem za centralno podmazivanje
Obuhvaća set za centralno podmazivanje kliznih i pogonskih
elemenata (pumpu, instalacije, uvodnike)
OPCIJA IV DvIje rezne glave
– Obuhvaća pripremu za dva nezavisna uređaja na međusobnom
razmaku od 250mm
(za toliko se produžava i apsolutni hod Y osi). Izbor “alata” je
softverski, automatski.
Pruža mogućnost kombiniranja Plasma‐Plin, Plasma‐Bušilica,
Plasma‐Waterjet…
OPCIJA V Obrtno postolje:
– Omogućava rezanje na površini cijevi do fi 700.
– Obuhvaća rotirajuću steznu glavu sa motorom, kontroler za
sinhronizaciju glave sa strojem, konjić za prihvat dužih cijevi,
softver za 4‐osnu autonomiju rezanja.
OPCIJA VI Plasma agregat HYPERTHERM HyPerformance®
Plasma HPR400XD®
– Omogućava rezanje do 80mm debljine (probijanje do 50mm).
– Obuhvaća kompletan set sa setom potrošnih komponenti.
OPCIJA VII HARRIS Sistem plinskog rezanja
OPCIJA VIII Filter Donaldson DFE 2‐8 za odsisavanje dimova
sagorijevanja
OPCIJA IX Bušilica za inicijalni otvor
– Obuhvaća bušilicu EIBENSTOCK 1700 W ugrađenu na stroj.
– Diametar bušenja u čeliku 23 mm .

PARTNERI I OPREMA :


HYPERTHERM
HyPerformance Plazma Sistemi
HyPeformace plazma sistemi daju HyDefinition kvalitetu reza uz
znatno niže troškove rezanja. Implementiranjem HyDefinition,
LongLife, PowerPierce i TrueHole tehnologija u HPR sisteme,
znatno su unaprijđuju njihove performase, kvalitete i preciznosti reza.
HPR sistemi pružaju nenadmašive mogućnosti rezanja, markiranja i 3D
bevel rezanja do 160 mm debljine materijala.
HyPerformance Osnovne Karakteristike
Spec HPR130XD HPR260XD HPR400XD HPR800XD
Snaga 130 A 260 A 400 A 800 A
Max rez – ST37.2 38 mm 64 mm 80 mm 80 mm
Max rez – SS 25 mm 50 mm 80 mm 160 mm
Max rez – Al 25 mm 50 mm 80 mm 160 mm
Powermax Plazma Sistemi
Powermax plazma sistemi namijenjeni su strojnom i ručnom rezanju metala
zrakom ili dušikom. Na raspolaganju je 4 plazma izvora različite snage, koji
će korisniku omogućiti da se posao izvrši brže, bolje i kvalitetnije uz niske
troškove rezanja.
Spec PMX 45 PMX 65 PMX 85 PMX 105
Snaga 45 A 65 A 85 A 105 A
Max rez 12 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Probijanje 12 mm 16 mm 20 mm 22 mm

Plazma rezanje svrstava se u kategoriju termičkih rezanja. Zbog svojih svojstva, primjenu nalazi u rezanju različitih metala.  Što sve trebate znati o ovoj tehnici rezanja?

Sve što trebate znati o plazma rezanju

Plazma rezanje razvijeno je 50-tih godina prošlog stoljeća kao rješenje problema koji su se javljali prilikom rezanja kisikom. Naime, rezanje kisikom, u nekim slučajevima, uvelike utječe na svojstva rezanog materijala. Osim toga, kvaliteta rezanja kisikom u tom vremenu nije bila na zadovoljavajućoj razini.

Novo razvijeno plazma rezanje riješilo je spomenute probleme i omogućilo je rezanje metala poput aluminija i inoxa uz zadovoljavajuću kvalitetu reza i znatno manju cijenu u usporedbi s drugim tehnikama rezanja. Od tada pa sve do danas, plazma rezanje sve više nalazi  primjenu u industriji, a razlog tome je i mogućnost rezanja metala relativno velikih poprečnih presjeka.

 

Što je to zapravo plazma?

Plazma je četvrto agregatno stanje u prirodi koje se najlakše može opisati kao plin visoke temperature koji u sebi sadrži pozitivno,  odnosno negativno nabijene čestice, atome tj. molekule.

U pravilu, plazma za rezanje metala dobiva se zagrijavanjem plina koji se provodi kroz jako električno polje prilikom čega se plin ionizira i pretvara u plazmu. Takva plazma u pravilu ima temperaturu oko 22.000 °C.

 

Kako se odvija proces plazma rezanja metala?

Plazma rezanje odvija se, jednako kao i sva druga termalna rezanja, taljenjem metala. Za razliku od drugih tehnika termalnih rezanja, poput laserskog rezanja, metal koji se reže plazmom mora imati električnu provodljivost. Uspostavljanjem električnog luka, odnosno stvaranjem plazme, razvija se visoka temperatura koja topi metal.

Većina današnjih plazma rezača su CNC upravljani, a što donosi brojne prednosti. Međutim, ono što je važno u procesu rezanja je plin. Naime, različite vrste plinova daju različitu kvalitetu reza. Uz to, neki od plinova mogu u znatnoj mjeri utjecati na cijenu rezanja plazmom.

Software - Lantek Expert Cut

Lantek Expert Cut je CAD/CAM riješenje projektirano za programiranje CNC strojeva za waterjet rezanje: plinsko rezanje, plazma, laser i vodeni mlaz na osnovu DXF/DWG crteža. Više of 25 godina iskustva i bliske saradnje sa proizvođačima strojeva i njihovih korisnika je dovelo do softverskog paketa koji je u potpunosti tehnološki prilagođen širokom spektru strojeva, načina programiranja i organizacionih modela proizvodnih sistema koji primenjuju tehnologije vodenog rezanja. Lantek Expert Cut se može zasnivati na Expert I, Expert II ili Expert III CAD/CAM platformi i odgovarajućim CUT tehnološkim pod-modulima.

panel_lantek_overall_03

Osobine dostupnih Lantek Expert platformi

 • Lantek Expert I
  • osnovni skup tehnoloških, organizacionih i CAD funkcija
  • ručno postavljanje pozicija na pločama (manual nesting)
 • Lantek Expert II
  • prošireni skup funkcija koji sadrži automatsku optimizaciju rasporeda pozicija na ploći (automatic nesting)
 • Lantek Expert III
  • potpuna integracija CAD/CAM funkcija u kompanijski ERP

Za Lantek Expert CUT dostupni su tehnološki podmoduli:

 • CUT OxyFuel / Plasma
 • CUT Laser
 • CUT WaterJet

Lantek Expert Cut - Nesting modul

Lantek Expert Cut – Nesting modul

Lantek Expert vodi računa o podešavanjima stroja i alatima/materijalima koji su odvojeni za nju. Prednost integrirane platforme koju donosi Expert je mogućnost obrade crteža na jednom mijestu i kreiranje tehnologije za više različitih strojeva. Integrirani sistem za arhiviranje crteža i podešavanja pomažu spriječavanje gubitka informacija ali i omogućava lakše servisiranje i podršku kupcima.

Više radnih stanica - jedna baza podataka

Više radnih stanica – jedna baza podataka

Sa opcionim licencama moguće je koristiti više Lantek radnih stanica sa jednim serverom tako da cijelo tehnološko odijel sinhronizirano radi i razmjenjuje crteže i programe preko integriranog sistema. Po standardnoj licenci, kupac ima pravo na besplatnu nadogradnju svoje instalacije sa slijedeće dvije verzije softvera.

Lantek Expert sistem sadrži Main, Drawing i Nesting module. Main upravlja crtežima, projektima, dijelovima, rasporedima ploči i podešavanjima. Drawing definira tehnologije za postojeći CAD crtež. Editor je potpuno osposobljen za samostalno crtanje kao i prepravljanje učitanih DWG/DXF fajlova. Korištenje Drawing cijeline omogućava kupcu da ne kupuje dodatni CAD softver (kao što su AutoCAD, BickCAD…). Nesting omogućava slaganje komada na ploću i generiranje NC koda. Za Expert I nije dostupan modul za automatski nesting. Sistem vodi računa o zalihama materijala ali i o ostacima ploče – čime doprinosi optimalnom iskorištenju.

Lantek Expert Cut - Main modul

Lantek Expert Cut – Main modul

Lantek razvija CAD/CAM sisteme preko 20 godina u saradnji sa proizvođačima strojeva, zato su podržani praktično svi proizvođači opreme koji posluju danas: EUROMAC, TRUMPF, LVD, AMADA, PULLMAX, FINPOWER/PRIMAPOWER… ali i oni koji više ne postoje čime omogućava automatizaciju starih strojeva. Lantek Expert Punch koristi informacije o stroju i podešavanja post-procesora kako bi napravio preciznu kalkulaciju vremena izrade komada i procijenio ukupne troškove. Lantek Expert Punch modul može koristiti više post-procesora i pratiti podešavanja različitih strojeva.

Lantek Expert Cut - podešavanja tehnologije reza

Lantek Expert Cut – podešavanja tehnologije reza

Ključna unapređenja koja donosi Lantek Expert Cut u proizvodni proces CNC mlaznog rezanja:

 • Grafička simulacija procesa izrade pozicija i generiranje izvještaja o procijenjenim troškovima, potrošnji resursa i vremenima
 • Generiranje i štampanje radnih naloga koji mogu sadržavati širok raspon tehničkih i tehnoloških podataka i ilustracija
 • Moderno programiranje starih i polovnih strojeva za koje nije dostupan originalni softver
 • Razvoj proizvoda: ubrzava izradu prototipskih sklopova, obradu i ažuriranje tehničke dokumentacije
 • Integracija sa drugim CAD platformama (dodatna opcija – Lantek Flex3D)

Lantek Expert Cut je moguće nadograditi nizom specijaliziranih modula, modulima za integraciju sa drugim CAD platformama i modulom za 3D projektiranje i generiranje razvijene forme.

Specijalizovan modul za ventilacione sisteme : brzo generisanje razvijenih crteža odabirom šablona i unošenjem ključnih dimenzija

Specijalizovan modul za ventilacione sisteme : brzo generiranje razvijenih crteža odabirom šablona i unošenjem ključnih dimenzija

Mapa Lantek softverskih paketa, modula i nadogradnji

Karta Lantek softverskih paketa, modula i nadogradnji

Click Here